Installatiebedrijf
Installatiebedrijf VeGeHa in
RotterdamOntvang gratis en vrijblijvend informatie en aanbiedingen van diverse bedrijven in uw omgeving en bespaar! U bent niet verplicht één van de aanbiedingen te accepteren. U zit nergens aan vast.
De aanbiedingen zijn veelal extra scherp geprijsd, uniek en scherper dan direct aan te vragen. U ontvangt eenmalig een email.

Aanschaf, installatie of inhuren van:
Installatiebedrijf VeGeHa
Boterdiep 15
3077AW Rotterdam

tel: 088-2624213

Extra informatie

VeGeHa Totaalonderhoud is de verzamelnaam van drie gerenommeerde bedrijven met haar partners, zij kunnen op hun eigen vakgebied zelfstandig of in samenwerking uitstekend opereren om een zo groot mogelijke synergie met U, en onderling te bewerkstelligen. Hiermee streven we naar het realiseren van uw werk, uw doelstelling, uw visie en beleid, ondersteunt met onze kennis en vakmanschap, tegen minimale kosten en met maximale haalbaar resultaat.   
 
Uw partner in betrouwbaarheid. 
 
VeGeHa Totaalonderhoud haar dienstverlening bestaat uit loodgieterswerk, elektrotechniek, 
 
klimaatbeheersing, mechanische ventilatie, legionella(preventie), bouwkundige- en constructiewerkzaamheden. 
 
Loodgieterswerk 
 
Het gieten van lood was vroeger de manier om de afwatering weer waterdicht te maken, vandaar de naam: loodgieter. Tegenwoordig zijn leidingen echter van PE, PPC of PVC, zoals er wel meer is veranderd in dit vakgebied in de afgelopen decennia. Mede door de opkomst van waterleidingen, stadsgas, rioleringen, maar ook door verbeterde materialen en werkprocessen is het loodgieterswerk anno 2013 een uniek soort specialisme, waarbij expertise, ervaring, flexibiliteit en snelheid (o.a. in prefabricage) van doorslaggevende waarde zijn. De leidende rol van VeGeHa op dit gebied is zowel zichtbaar bij individuele woningbouw, als bij grootschalige- en specifieke hoogbouw. 
 
Het loodgieterswerk bestaat uit o.a.: 
 
Aanleggen en/of vernieuwen van leidingen: 
 
•Gasleidingen  
 
•Waterleidingen  
 
•Riolering  
 
•Hemelwaterafvoer 
 
 
Zink- en loodwerk: 
 
 
•Voor dakgoten  
 
•Raamkozijnen  
 
•Gevels 
 
 
Sanitair: 
 
Baden, douchen en koken worden steeds belangrijker in ons leven. Daarom nemen de eisen en behoeften op het gebied van sanitair de laatste jaren, flink toe. VeGeHa levert sanitair op maat, dat wil zeggen dat we uitsluitend met de beste partners op dit gebied samenwerken. U kunt bij ons kiezen uit het aanbod van showrooms, die door ons geselecteerd zijn. 
 
Elektrotechniek 
 
De "techniek" neemt in ons dagelijks bestaan een steeds grotere- en belangrijkere plaats in. In onze zoektocht naar meer comfort, gemak, veiligheid en gezondheid, creëren we continu nieuwe innovaties, voor de meest ideale woon- en werksituatie. Daarbij draait het niet uitsluitend om techniek en automatisering, maar zeker ook om efficiency, milieu en kostenbesparing. VeGeHa adviseert, installeert, maar combineert tevens haar kennis met praktische uitvoerbaarheid. 
Dit leidt in zowel de woningbouw, als in de utiliteitsbouw (o.a. gezondheidszorg) tot de volgende diensten: 
 
•Verlichting  
 
•Beveiliging  
 
•Huistelefoon installaties  
 
•Domotica  
 
•Brandmeldinstallaties  
 
•Toegangscontrolesystemen 
 
 
Klimaatbeheersing 
 
Het centraal opwekken van warmte (door een ketel) en het afstoten ervan in verschillende ruimten met bijvoorbeeld radiatoren, lijkt inmiddels zo oud als de weg naar Rome. Toch dateert het CV-principe pas van de jaren vijftig van de vorige eeuw. In de afgelopen decennia zijn de ontwikkelingen op dit gebied (zowel bij de opwekking als bij de afstoting), bijzonder groot geweest. Onze drang naar meer comfort, meer prestatie en meer efficiency heeft ervoor gezorgd dat innovaties op talrijke gebieden hebben plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn: HR-ketels, ketelhuizen, maar ook: vloerverwarming, warmte-koudeopslag, etc. VeGeHa volgt deze ontwikkelingen op de voet en past noviteiten voor verwarming én koeling - daar waar nodig - gelijk toe. In woningen, in kantoren en in bedrijfspanden. 
 
Naast verwarming, draait het klimatologisch, natuurlijk ook om andere aspecten, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en koeling. In een tijd waarin het buiten steeds warmer wordt, moet het binnen behaaglijk en vooral: koel blijven. Een goede airconditioning zorgt hiervoor. VeGeHa realiseert airco-installaties in zowel kantoren, als in winkelcentra en verzorgingstehuizen. 
 
Mechanische ventilatie 
 
Vroeger zaten er gaten en kieren in woningen. Die zorgden voor een "natuurlijke" ventilatie. Tegenwoordig zijn er systemen die de ventilatie regelen. Bij mechanische ventilatie voert een ventilator de binnenlucht continu naar buiten af. Via klepramen of roosters in de gevel (kozijnen, muren) komt verse lucht op natuurlijke wijze het gebouw binnen. Er zijn tegenwoordig talrijke vormen van mechanische ventilatie, afhankelijk van de behoefte van de gebruiker. Daarbij draait het altijd om de juiste balans tussen aan- en afvoer van frisse lucht. Innovatie ontwikkelingen voorzien in een ON Demand-systeem, waarbij de ventilatiebehoefte zich automatisch aanpast aan het gebruik van de ruimte. Daarin spelen aspecten als CO-2 uitstoot, energieverbruik en efficiency een steeds belangrijkere rol. 
In het verlengde hiervan, installeert VeGeHa ook systemen voor de mechanische ventilatie van parkeergarages. Met CO/LPG-detectie wordt ook op deze locaties automatisch de ventilatie geregeld. In dit verband draait alles vooral om de gezondheid van de automobilist en zijn inzittenden. 
 
Legionella 
 
Bescherming tegen Legionella: daar is meer dan ooit behoefte aan. En niet alleen in zwembaden of sauna's, maar ook op de werkvloer - in gebouwen en kantoren. Daarom is VeGeHa al tijdens het ontwerp van de installatie bezig met legionellapreventie. 
Om gevrijwaard te blijven voor besmetting van deze gevaarlijke bacterie, zijn bedrijven verplicht een aantal maatregelen te treffen, zoals een Risico Analyse en indien nodig, een Beheersplan. Dit alles volgens de actuele wetgeving en normen. VeGeHa biedt bij deze RI&E ondersteuning, zowel bij de inventarisatie als bij de uitvoering. Ook doet VeGeHa aan monitoring en monstername en adviseren wij over het onderhoud en de controle van de waterinstallatie.