Installatiebedrijf
Installatiebedrijf Harwig BV in
EmmenOntvang gratis en vrijblijvend informatie en aanbiedingen van diverse bedrijven in uw omgeving en bespaar! U bent niet verplicht één van de aanbiedingen te accepteren. U zit nergens aan vast.
De aanbiedingen zijn veelal extra scherp geprijsd, uniek en scherper dan direct aan te vragen. U ontvangt eenmalig een email.

Aanschaf, installatie of inhuren van:
Installatiebedrijf Harwig BV
Tweede Bokslootweg 14
7800 AC Emmen

tel: 0591-656769

Extra informatie

Installatiebedrijf Harwig BV   
Harwig Installatiegroep is met ruim 170 medewerkers meer dan 100 jaar actief met ontwerpen, uitvoeren, onderhoud en beheren van technische installaties. Behalve voor het verzorgen van de complete multidisciplinaire installatie wordt Harwig regelmatig ingeschakeld in die gevallen waar specialistische kennis wordt vereist voor zaken als: sprinklerinstallatie, brand-, inbraak en bliksembeveiligingstechniek, data- en telematicanetwerken, energiemanagement, klimaattechniek, legionella preventie en industriële automatisering. 
 
Vanuit de vestigingen Emmen, Almere, Apeldoorn en Groningen levert Harwig Installatiegroep een bijdrage bij het realiseren van nieuwbouw en renovatieprojecten voor overheid, instellingen en bedrijfsleven. Daarbij beschikt Harwig over een 24 uurs service-, onderhouds- en storingsdienst. 
 
 
Harwig, experts met de juiste techniek. 
 
Harwig BV 
 
Harwig BV is met ruim 180 medewerkers meer dan 100 jaar actief met ontwerpen, uitvoeren, onderhoud en beheren van technische installaties. Behalve voor het verzorgen van de complete multidisciplinaire installatie wordt Harwig regelmatig ingeschakeld in die gevallen waar specialistische kennis wordt vereist voor zaken als: brand-, inbraak en bliksembeveiligingstechniek, data- en telematicanetwerken, energiemanagement, klimaattechniek, legionella preventie en industriële automatisering. 
 
Vanuit de vestigingen Emmen, Almere, Apeldoorn en Groningen levert Harwig een bijdrage bij het realiseren van nieuwbouw en renovatieprojecten voor overheid, instellingen en bedrijfsleven. Daarbij beschikt Harwig over een 24 uurs service-, onderhouds- en storingsdienst. 
 
Harwig, experts met de juiste techniek. 
 
Duurzaamheid 
 
Harwig besteedt veel aandacht aan duurzaamheid door middel van het realiseren van duurzame installaties, bepalen van MVO doelstelling, maar ook door de reductie van het CO2. Via http://www.co2reductieindebouw.nl/is Harwig geregistreerd om haar CO2 footprint te bepalen. Momenteel bevindt Harwig zich in niveau 3 van de CO2 prestatieladder. De doelstelling voor 2012 is het CO2 te reduceren met -/- 5%. 
Harwig heeft doelstellingen met betrekking tot de CO2 uitstoot bepaald, maar eist dit tevens van haar leveranciers. Daarnaast selecteert en beoordeelt Harwig haar leveranciers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
 
Harwig heeft de volgende doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: 
 
Bij alle bedrijfsbeslissingen streven wij naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit. 
Er wordt gestreefd naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door o.a. de milieubelasting, het energiegebruik en de CO2-uitstoot zo veel als kan te reduceren, en waar mogelijk volledig schoon te produceren. 
Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers. 
In onze personeelssamenstelling streven wij naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd. 
Wij creëren kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben. 
Bij het inkopen van producten en diensten letten wij sterk op de sociale en milieu- aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze leveranciers en afnemers. 
Voortdurend zoeken wij naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten. 
Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn bereid kennis en ervaringen actief te delen. 
Wij leveren een bijdrage aan de leefbaarheid in de plaats of regio waarmee wij zijn verbonden. 
Periodiek formuleren wij nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te treden.